• Privacy statement

Privacy statement

Identiteit
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Hero Benelux, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda-NL onder nummer 20000142, op deze website www.herobaby.be.
 
Ons adres:
Teteringsedijk 279
NL-4817 ME Breda
Ons telefoonnummer:
+31 76 579 8000
Ons e-mailadres
privacy@hero.nl

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.
 
Beveiliging
Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website gebruikt maakt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking gesteld hebben gekregen. We verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de aangegeven doeleinden en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad.

Bijzondere persoonsgegevens
In sommige gevallen kunnen we vragen om bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld de geboortedatum of leeftijd van uw baby en of het een jongen of meisje is. We vragen deze gegevens in het kader van onze periodieke nieuwsbrief of een wedstrijd, om u geschikte content, producten of cadeaus te bieden. De grondslag op basis waarvan wij de bijzondere persoonsgegevens verwerken is toestemming.

Bewaartermijnen (bijzondere) persoonsgegevens
Nadat wij de (bijzondere) persoonsgegevens hebben verwerkt voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen bewaren we deze gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar voor de gegevens verkregen in het kader van onze periodieke nieuwsbrief of gedurende de periode vermeld in de voorwaarden van deelname (reglement) van een wedstrijd. Hierna worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Contactformulier
Als u een vraag wilt stellen of contact met ons wilt opnemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website. De gegevens die u aan ons via het contactformulier verstrekt gebruiken wij uitsluitend om antwoord te geven op uw vraag of commentaar. Na beantwoording verwijderen wij uw persoonsgegevens. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek voor informatie of het reageren op uw commentaar.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Hero en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Het gaat dan om onze hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld uw vragen of commentaar opvolgen.
Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.
 
Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.
 
Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

- Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
- Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
- Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
- U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
 
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.
 
Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op: 21 april 2020.
 

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief!

Schrijf je gratis in op onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips om je kleintje op weg te helpen naar goede eetgewoonten en natuurlijk ook kortingsbonnen om hem te laten genieten van onze gevarieerde babyvoeding.

 

inschrijven

Top