• Zwangerschap en werk

Zwangerschap en werk

Er verandert een hoop nu je zwanger bent. Misschien kijk je ook anders naar je werk dan voorheen. Het is goed om nu al na te denken over de manier waarop je na je verlof terugkomt op je werk. Het combineren van baby en baan vraagt heel wat organisatiekunde. Het is wellicht goed om te weten dat je als zwangere vrouw wettelijk extra beschermd wordt. Onder andere voor de gezondheid van jezelf en je (ongeboren) kind. Dat is een goede zaak!

 

1) Goed om te weten

 • Zo mag je niet ontslagen worden op grond van lichamelijk toestanden als gevolg van zwangerschap of bevalling. Dit geldt vanaf het moment waarop je je werkgever op de hoogte brengt van je zwangerschap tot één maand na het postnatale verlof.
 • Je wordt beschermd tegen gevaarlijk, ongezond en zwaar werk. Je hebt dan recht op een uitkering ten laste van het ziekenfonds.
 • Je bent niet verplicht tot werken tussen 20.00 en 6.00 uur (nachtarbeid) gedurende 8 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Dit kan eventueel worden aangepast. Deze regeling geldt ook voor vrouwen die borstvoeding geven.
 • Zwangere vrouwen mogen geen overwerk presteren. Dat betekent niet meer dan 39 uur per week of 9 uur per dag.
 • Je krijgt de mogelijkheid om onder werktijd een gynaecoloog te bezoeken voor een zwangerschapscontrole als dat buiten werktijd niet mogelijk is.
 • Verlof is geen gunst van je werkgever. Het kost hem geen geld. Het wordt georganiseerd vanuit de ziekteverzekering. Je hebt er recht op.
 • Het moederschapsverlof duurt in principe 15 weken.
 • Het verlof dat voor de bevalling genomen wordt, het zwangerschapsverlof of prenataal verlof, kan maximum 6 weken duren.
 • De rust die begint vanaf de dag van de bevalling, de bevallingsrust of het postnataal verlof, moet minimum 9 weken omvatten.
 • Wordt de geboorte van een meerling verwacht, dan kan het prenataal verlof 8 weken duren en kan het postnataal verlof eveneens met 2 weken worden verlengd.
 • Extra verlof kan noodzakelijk zijn vanwege gezondheidsredenen, zowel prenataal als postnataal. Je arts kan dat voorschrijven.
 • Vraag naar de regelingen op je werk. Wellicht zijn er in de CAO aanvullende afspraken gemaakt.

Top